Vakbekwaamheid

Vakbekwaamheid is meer dan een cursus volgen of een diploma behalen. Financiële dienstverlening is een uitdagend vak. Een goede adviseur stopt nooit met leren. Elke klant is anders en elk probleem vraagt andere oplossingen.  Wij begrijpen dat als geen ander, omdat wij binnen het Financieel KennisCentrum allemaal zelf ook als adviseur werkzaam zijn binnen de branche. 

Het wettelijke minimum niveau voor wat betreft vakbekwaamheid wordt bepaald door de WFT > de Wet op het Financieel Toezicht. Het 'zwemdiploma' of liever 'rijbewijs' om een start te kunnen maken als adviseur. 

Financiële dienstverleners met een WFT-vergunning moeten in het bezit zijn van een geldig WFT-diploma voor het vakgebied waarin zij adviseren/bemiddelen. Vanaf 1 oktober 2007 mogen uitsluitend exameninstituten die als zodanig door de minister van Financiën zijn erkend, Wft-diploma’s afgeven. Het woord ‘diploma’ wordt in dit kader uitsluitend gebezigd in het verband met een examen met betrekking tot een beroepskwalificatie in plaats van een gehele Wft-module.

Diploma's en certificaten worden centraal aangemaakt door DUO (Dienst uitvoering Onderwijs) te 's-Gravenhage.

Deskundigheidsmodules

De Wft onderscheidt de volgende deskundigheidsmodules:

 • Adviseur Basis
 • Adviseur Hypothecair krediet
 • Adviseur Consumptief krediet
 • Adviseur Schadeverzekering Particulier 
 • Adviseur Schadeverzekering Zakelijk
 • Adviseur Inkomen
 • Adviseur Vermogen
 • Adviseur Pensioen
 • Adviseur Zorgverzekering

 

 

Bovenwettelijke deskundigheid

Een financieel adviseur met enige jaren ervaring zal graag zijn kennis willen uitbreiden. Afhankelijk van het ambitieniveau en zijn of haar kennis zijn er dan verschillende mogelijkheden. 

Stichting Erkenning Hypotheek Adviseurs

 

Een goede verrijking is het programma van Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)

Erkend Financieel Adviseur

Door de veranderende woningmarkt, arbeidsmarkt en een terugtrekkende overheid, verandert de adviesvraag van veel consumenten. Zij hebben over het algemeen behoefte aan financieel overzicht en verwachten van hun financieel adviseur dat hij of zij hen behalve over hun hypotheek, ook kan informeren over de financiële risico’s van zaken als werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensionering, gezinsuitbreiding e.d. Deze ontwikkelingen zijn voor de SEH aanleiding geweest om de opleiding van haar adviseurs te verbreden en hen vanaf 2014 op te leiden tot Erkend Financieel Adviseur. Adviseurs die zich willen aansluiten bij de SEH, dienen vanaf 2014 aan de nieuwe Erkenningseisen te voldoen.

Federatie Financieel Planners

Home

De FFP kent het hoogste niveau van certificering binnen het bovenwettelijk kader van de financiële advisering. De FFP-er is in staat om op basis van diepgaande kennis van de verschillende vakgebieden en het vermogen om deze kennis toe te passen in de financiële advisering de klant integraal te adviseren.

 

Waarom kiezen voor ons?

 • Het contact is persoonlijk
 • Bij ons bent u nooit een nummer!
 • Wij zijn betrokken
 • Ons resultaat is uw resultaat!
 • Wij zijn pragmatisch