Wft PE Hypothecair Krediet

PE-examen Adviseur Hypothecair Krediet

Hoe ziet dit examen er uit?

In 75 minuten moet u 24 vragen beantwoorden. Deze vragen hebben de volgende indeling:

  • 17 vragen  kennis en begrip
  • 7 vragen  vaardigheden en competenties

Let op: een goed antwoord op een kennis- of begripvraag levert één punt op, de vragen over vaardigheden en competenties  leveren twee punten op per juist antwoord.

 
€ 139,00