Wft Vermogen

De duur van het examen Wft Vermogen is 135 minuten. Het examen bestaat uit 47 vragen, en omvat de volgende onderdelen:

  • 20 vragen op kennis- en begripsniveau 
  • 25 vragen over vaardigheden en competenties
  • 2 vragen met betrekking tot professioneel gedrag.

De cesuur ligt op 68 % (51 punten)

 
€ 179,00