Wft Hypothecair Krediet

De duur van het examen Wft-Hypothecair Krediet bedraagt 135 minuten. Het examen bestaat uit 36 vragen, met de volgende onderdelen:

  • 12 vragen op kennis- en begripsniveau 
  • 22 vragen over vaardigheden en competenties 
  • 2 vragen met betrekking tot professioneel gedrag

De cesuur ligt op 68 % (41 punten)

 
€ 179,00