Wft Basis

De duur van het examen Wft-Basis bedraagt 120 minuten. Het examen bestaat uit 42 vragen, met de volgende onderdelen:

  • 20 vragen op kennis- en begripsniveau¬†
  • 20 vragen over vaardigheden en competenties¬†
  • 2 vragen met betrekking tot professioneel gedrag

De cesuur ligt op 68 % (44 punten). Het totaal aantal te behalen punten bedraagt 64 punten.

 
€ 179,00