Zelfstudie Wft PE Pensioen

Zelfstudiepakket PE  Adviseur Pensioen

U bent nu in het bezit van het Wft diploma Pensioen en u wilt dit diploma graag actueel houden

Wij ondersteunen u met een zelfstudiepakket om u optimaal voor te bereiden op:

PE-examen Adviseur Pensioen

Hoe ziet dit examen er uit?

In 75 minuten moet u 24 vragen beantwoorden. Deze vragen hebben de volgende indeling:

·        18 vragen  kennis en begrip

·        6 vragen  vaardigheden en competenties

Let op: een goed antwoord op een kennis- of begripvraag levert één punt op, de vragen over vaardigheden en competenties  leveren twee punten op per juist antwoord.·       

Inhoud zelfstudie PE Adviseur Pensioen

We adviseren om de syllabi te bestuderen, de oefenvragen te maken en vervolgens het examen te boeken, op een tijdstip en locatie die u het beste past.

U krijgt digitaal de beschikking over:

·        Syllabus Adviseur Pensioen – gericht op de kennis en begrip-vragen

·        Syllabus Vaardigheden – gericht op de vaardigheden/competenties en professioneel gedrag

·        Set met oefenvragen, gericht op het examen.

Bovendien weet u zich bij deze zelfstudie verzekerd van de ondersteuning van een docent, die u uw vragen graag beantwoordt! Simpel en effectief per mail. 

Meer cursussen

 
€ 189,00
Cursusprijs is inclusief kosten examen