Zelfstudie Wft PE Basis

Zelfstudiepakket PE Adviseur Basis

U bent nu in het bezit van het Wft diploma Basis en u wilt dit diploma graag actueel houden.

Wij ondersteunen u met een zelfstudiepakket om u optimaal voor te bereiden op:

PE-examen Adviseur Basis

Hoe ziet dit examen er uit?

In 60 minuten moet u 23 vragen beantwoorden. Deze vragen hebben de volgende indeling:

  • 16 vragen  kennis en begrip
  • 7 vragen  vaardigheden en competenties

Let op: een goed antwoord op een kennis- of begripvraag levert één punt op, de vragen over vaardigheden en competenties  leveren twee punten op per juist antwoord.

Inhoud zelfstudie PE Adviseur Basis

We adviseren om de syllabi te bestuderen, de oefenvragen te maken en vervolgens het examen te boeken, op een tijdstip en locatie die u het beste past.

U krijgt digitaal de beschikking over:

  • Syllabus Adviseur Basis – gericht op de kennis en begrip-vragen
  • Set met oefenvragen, gericht op het examen.

Meer cursussen

 
€ 179,00
Cursusprijs is inclusief kosten examen